MANTENIMENT

Tractament de terres amb acabat Oli Natural en locals públics

Aquests parquets porten un tractament bàsic d'oli per locals públics.

La necessitat de manteniment depèn de molts factors i varia d'un cas a altre. Si es neteja el terra en humit freqüentment és necessari realitzar el manteniment amb major freqüència, degut a que la neteja en humit desgasta la capa protectora.

El primer manteniment ha de fer-se un cop instal·lat el parquet. S'ha de cobrir tot el parquet amb cera de manteniment ja que així tindrà protecció contra la humitat, impedint la seva penetració per les juntes de les taules.

A més ha de realitzar-se un manteniment addicional i més freqüent en les zones que realment ho necessitin, tals com les zones de pas.