MANTENIMENT

Mesures preventives de manteniment de terres amb acabat de Oli UV

Asseguris de tenir una entrada ben disposada, amb superfícies per netejar-se els peus que funcionin eficaçment. A ser possible, posi primer una reixeta rascadora, seguida d'una estora grossa i finalment una estora tèxtil que reculli la humitat i les partícules petites de brutícia. Per evitar les marques i ratlles innecessàries en el parquet, posi proteccions de filtre en les potes dels mobles (però no proteccions de metall que marquin el parquet).

En les habitacions on es sàpiga que es bessa aigua amb freqüència, i on a més hi hagi el risc de que es quedi en el terra durant un temps llarg, recomanem un tractament addicional del terra amb un oli reacondicionador després de la instal·lació. Així es cobriran les juntes entre taules, proporcionant una millor protecció contra l'aigua.

En locals públics, comparables a un entorn de vivenda domèstica, tals com guardaries infantils i oficines amb poc desgast, serà necessari fer manteniment amb intervals més curts. A més d'aplicar-se el reacondicionador immediatament després de la instal·lació.