MANTENIMENT

La protecció del terra de fusta en zones d'entrada i sortirda

Les superfícies per netejar-se els peus eficaçment son molt importants per la duració del terra de parquet. Per protegir el parquet, és necessari eliminar tota graveta i tota humitat de la sola de les sabates. S'obté millor efecte fent això en aquestes tres etapes:

  • Possibilitat de rascar les partícules grosses en l'exterior de l'entrada. Una estora ascadora amb làmines de goma ajudarà a eliminar les partícules més grosses.
  • Instal·lació d'una estora "gespa de plàstic", que reculli les altres partícules.
  • Instal·lació d'una estora tèxtil que absorbi la humitat de les sabates.

El millor disseny de l'entrada permet donar com a mínim tres passos per cada estora, però quan més passos millor. A més de protegir el terra, aquest disseny també facilita la neteja diària.

El cost d'una bona entrada es rendibilitza ràpidament gràcies a la reducció del cost de manteniment.

ôbviament, també serà necessari netejar contínuament les estores.