FAIG

 

El faig és una fusta normalment de gra recta. La superfície és dura i resisteix bé els impactes. D'altra banda dóna calidesa i la seva uniformitat fa que les habitacions semblin airejades.

 

Faig Bornholm
1 franja
15mm
Vernís Satinat

Faig Bornholm
1 franja
15mm
Oli Natural

Faig Falster
3 franges
15mm
Vernís Satinat

Faig Falster
3 franges
15mm
Oli Natural

Faig Fyn
2 franges
15mm
Vernís Satinat

Faig Hellerup
3 franges
15mm
Vernís Satinat

Faig Hellerup
3 franges
15mm
Oli Natural

Faig Lolland
2 franges
15mm
Vernís Satinat

Faig Lolland
2 franges
15mm
Oli Natural

Faig Oslo
1 franja
15mm
Vernís Satinat

Faig Trondheim
2 franges
15mm
Vernís Satinat

Faig Viborg
3 franges
15mm
Vernís Satinat

Faig Viborg
3 franges
15mm
Oli Natural

Faig Visby
2 franges
15mm
Vernís Satinat