NOGUERA

 

El color de la fusta d'albeca varia del gris al marró clar i el del duramen de marró grisenc a gris. Amb freqüència presenta vetes de color molt fosc amb tendència al color negre.

 

Noguera Hartford
3 frages
15mm
Vernís Satinat

Noguera Montreal
3 franges
15mm
Vernís Satinat

Noguera Palazzo Noce

15mm
Oli Natural

Noguera Philadelphia
2 franges
15mm
Vernís Satinat

Noguera Vermont
1 franja
15mm
Oli Natural

Noguera Virginia
2 franges
15mm
Oli Natural